Jubileumsutställningen

Göteborg 1923

    

Startsida

Bryggerier i Majorna

Fyrar

Gamla färjförbindelser
på Göta Älv
 

Gamla kartor

Harry Martinsson

HMUb ULVEN   

Jubileumsutställningen 1923 Göteborg

Ludviksbergs Mekaniska Werkstad 

Majorna och Klippans Kulturreservat 

Majornas Gasverk 

Marstrandsbolagen 

Min vykortssamling 

Sessanlinjen 

Svenska Amerika Linjen  

Sänkta svenska handelsfartyg under II:a världskriget

Teneriffa 

Vädersågen Majorna

Skriv i min
Min gästbok 

Skriv i min gästmapp

Du är besökare
free hit counter
sedan 1 nov. 2009

Skriv i min gästmapp
 

Du är besökare

sedan 1996
 

Jubileumsutställningen Göteborg, 8 maj – 30 oktober 1923

Det låg i tiden att göra stora utställningar. Alla städer med självaktning runt om i världen och även i Sverige arrangerade sådana.
Planerna för ett stort firande hade tidigt börjat diskuteras bland stadens styrande.
De höga ambitionerna kantades av fördröjande finansiella problem och första världskriget kastade också sin skugga över planerna. Depressionen med kommunala nedskärningar gjorde att man tvingades skjuta upp invigningen.
Trots god framförhållning lyckades man ändå inte att genomföra jubileet under rätt år Den egentliga födelsedagen inträffade den 4 juni 1621 då Göteborg fick sitt stora privilegiebrev.

I början av 1910-talet diskuterades möjligheterna att anordna en utställning till minne av Göteborg grundande. År 1915 lämnade Axel Carlander en motion om en historisk utställning.

Några förslag om lämpligt område diskuterades

  1. Långedrag. Här fanns en utbyggd båthamn med restauranger och badhus samt ett område för själva utställningen. Det fanns dessutom spårvagnsförbindelse från Järntorget. Förslaget förkastades för att det ansågs för litet samt att de besökande blev tvungna att passera "mindre tilldragande förstadsområden".
  2. Heden med trädgårdsföreningen anläggning.. Även detta förslag förkastades som för litet. I stället skulle området utnyttjas för Lantbruksmötet, Luftfartsutställning samt Trädgårdsutställning.
  3. Götaplatsen med områdena Lyckans och Johanneberg landerier till Näckrosdammen med ett nöjesfält vid Korsvägen. Även detta förslag förkastades som för litet.
  4. Lika som förslag 3 men utökat med ett område för exportutställningen samt att nöjesfältet skulle byggas på Lisebergsområdet. Detta förslag fastställdes.

Den Historiska delen växte snabbt med många nyheter. Som t ex stora avdelningar för konsthantverk och industrier.

Exportutställningens del ägnades åt den moderna svenska industrin där höjdpunkten blev den katedralliknande Maskinhallen med SKF s kullager upphöjt på en kolonn i "koret".

Göteborgsutställningen kan ses som inledning på en 50-årig "högindustriel epok".

Med huvudentrén vid Götaplatsen byggdes ett stort område som sträckte sig bortom Näckrosdammen och ner kring nuvarande Svenska Mässan och Liseberg.

Utställningen arrangerades för att högtidlighålla stadens 300-årsjubileum som visserligen inträffade 1921 men utställningen blev fördröj till 1923.


Kungen inviger Jubileumsutställningen 8 maj 1923

I samband med att Göteborg firade sitt 300-årsjubileum, byggdes nöjes- och kongressparken Liseberg. Parken slog för första gången upp sina portar den 8 maj och bland attraktionerna fanns den 996 meter långa Gamla bergbanan. Parken var ursprungligen tänkt som en tillfällig attraktion för den pågående jubileumsutställningen, men blev en sådan succé med över 800 000 besökare bara under en månad, att man beslöt att driva den vidare. Med en yta av 150 000 m² hade parken kostat 2,5 miljoner kronor att anlägga.
Utställningen var planerad att stänga den 30 september men förlängdes till 15 oktober och hade då besökts av 4,2 miljoner personer, varav 41 000 från utlandet.
Utställningen varade 123 dagar varav det regnade i 111 dagar.

Det var en mycket stor utställning som omfattade stora delar av Göteborg.
900 företag med SKF i spetsen presenterade sig, internationella idrottstävlingar, sångarmöte med 2000 manssångare anförda av Hugo Alfvén, 90-talet kongresser och möten, sju konstutställningar och Sveriges första offentliga akvarium hörde till de många begivenheterna förutom musikparader och fyrverkeri var och varannan dag från maj till oktober.
Konstmuseet och Konsthallen, Götaplatsen, Näckrosdammen, Slottsskogsvallen, Liseberg, Svenska Mässan, Naturhistoriska museet, Botaniska Trädgården är något av det som än idag minner om den stora utställningen helt i klass med dåtidens världsutställningar.

Sjöfartsmuseets Akvariet kom till under Göteborgs jubileumsutställning 1923.
 


Minareterna

Minareterna, som var två fyrkantig träbyggnad, var 60 meter höga. I det ena tornet satt brandvakten. På minareternas topp fanns kopior av Kronan resp. Lejonet. Minareterna revs direkt efter utställningen. Vid Minareterna var ingången till Liseberg. De höga pelarna till vänster på bilden är avgränsning för området Näckrosdammen.
 


Värdshuset med spegeldammen.

Liseberg.
Marken vid Lisebergsområdet var mycket bördigt varför det tidigt började utnyttjas som kolonilotter.
På 1740-talet arrenderades marken av rådman Jakob Bratt. Han odlade främst tobak Under denna tid kom de första byggnaderna till främst torklador för tobak.
År 1753 förvärvade Johan Anders Lamberg området.
Han uppförde den första mangårdsbyggnaden som ännu finns kvar och används som kontorsbyggnad.
År 1801 uppfördes en andra mangårdsbyggnad och i dagsläget används den som värdshus.
Lisebergs Landerier såldes 1822 till handlaren A Robert Lorent, som köpte det för engelsmannen från Liverpool John Nonnens räkning. Köpeskillingen var 10 000 riksdaler banco, vilken erlades på ett originellt sätt, i porter, socker och sirap som det Lorentska bruket ute vid Klippan tillverkade. År 1834, köptes egendomen av Nonnens svärson, den engelske pastorn Morgan Morgan.
David Carnegie, som övertagit det Lorentska bruket (och Liseberg) 1845, skänkte därefter Liseberg till John Nonnens döttrar; Mary, Emily, Charlotte och Ann. Systrarna Nonnen prydde hela parken med Dahlior och vildvin, men mest kända blev systrarna då dom på 1840-talet startade Göteborgs första rit- och målarskola. Två av systrarna, Emily och Mary, bodde kvar på Liseberg ända tills dom dog en bit in på 1900-talet, över 90 år gamla.
Hösten 1887 fick Wilhelm Friberg hyra en vildvuxen trädgård inom området, som han förvandlade till skridskobana på vintern och en arena för bland annat gymnastik, långboll och säcklöpning på sommarhalvåret. Platsen fick heta "Balders Hage" och det var här som Friberg bildade Örgryte Idrotts Sällskap den 4 december 1887.
Området förvandlades vintertid till skridskobana och sommartid till en plats för gymnastik, långboll och säcklöpning.
Friberg försökte också att anlägga en fotbollsplan men det lyckades inte.
Som ersättning byggdes i början av 1900-talet Valhalla idrottsplats vid Skånegatan. Den ersattes senare av Ullevi som blev Göteborgslagens hemmaplan när Allsvenska serien startade 1923.
År 1908 köpte Göteborgs Stad Lisebergs Landeri med tillhörande byggnader för 225 000 kronor av systrarna Nennon.
Den 27 november 1924 beslutade Göteborgs Stadsfullmäktige att köpa in Lisebergs nöjesfält för 1 miljon kronor. År 1925 övertogs nöjesparken av det kommunala bolaget Lisebergs AB.


Kongresshallen

Kongresshallen.
Från början hette anläggningen Kongresshallen men efter några år ändrades namnet till Konserthallen för att svara mer mot användningsområdet. Under utställningssommaren samlades inte mindre än 193 kongresser med delegater från hela världen. På anläggningens vänstra sida fanns en musikpaviljong. Som regel var det militärmusikkårer som svarade för underhållningen. Musikkårerna turades om och kommenderingen varade som regel en månad i tag minns från senare tid att K 1 musikkår var kommenderad dit några gånger. Även vid firandet av den svenska kolonin i U S A "Nya Sveriges" 300 årsjubileum deltog K 1 musikkår.
Den 9 oktober 1973 totalförstördes byggnaden av en häftig brand.
I den bortre delen av området fanns olika slag attraktioner.

Efter hand kom det nya modernare förnöjelser.


Berg och Dalbanan

Berg och Dalbanan.
Berg och dalbanan fanns med från första året och finns fortfarande kvar fast helt moderniserad. Och på annan plats.
I ena hörnet under anläggningen fanns en ölservering. Kön passerade längs en disk där de fick betala för en öl och en smörgås.(det var ransonen). Det var lag på att det skulle gå till på det sättet. Man var inte tvungen att äta upp smörgåsen så antingen lämnades den kvar på disken till nästa kund eller så åt kunden upp den eller gav den till någon som stod utanför och väntade.
Från början fanns ingen dansbana för gammeldans, men år 1925 byggdes en provisorisk anläggning utan tak. Efter något år uppfördes "Polketten" där Kal och Ada kunde sväva fram. Danspolletten köptes i en liten kiosk och kostade 10 öre. Dansen varade i tre minuter. och för att kolla tiden hade man timglas.

Lustiga huset hade premiär 1923 och revs 1930. Ett nytt Lustiga Huset byggdes 1931. Hösten 1954 revs samtliga byggnader i södra gården, inklusive Lustiga Huset, för att ge plats åt ett helt nytt område i parkens södra del.

Jubileumsutställningen gick med förlust men Liseberg gav ett överskott. En av orsakerna till förlusten skyllde man på det dåliga vädret med bl a publiksiffran en av de regnigaste dagarna var bara 45 besökande.


Pepparkakshuset

Barnens paradis.  
Barnens paradis var beläget i den idyllikt vackra gamla Johannebergsträdgården invid Utställningsbyrån på gränsen mellan det Västra området och Exportutställningen. Man kunde även gå trapporna upp från Södra vägen och få tillträde hit.
Avsikten var att avgiftsfritt sysselsätta och roa barnen. För vuxna var inträdet 50 öre.
Inom området som bestod av två terrasser fanns flera kiosker som var utformade för barnens igenkännande. Här fanns ett pepparkakshus med pepparkaksväggar, ett posthus i form av ett bläckhorn, Stoppsvamp där barnen kunde få sina kläder lagade. På övre terrassen mitt för ingången fanns Äppleboda Värdshus, där frukost och lunch serverades till mycket billiga priser, och där barnen kunde få särskilt för dem lämplig mat. På området nedre terrass fanns Kinesiska Muren, som begränsar området utåt.


Konstindustrihallen

Konsthallen
Invigningsutställningen i konsthallen var den så kallade Jubileumsutställningen vilken öppnade den 8 maj 1923 med samtida nordisk konst. I de lokaler som vi idag kallar Göteborgs Konsthall fanns delar av den norska delen som omfattade 20 konstnärer plus en hedersutställning med Edward Munch som var tilldelad hela stora salen. Av Munch visade man bland annat verken "Melankoli", "Marats död", "Syk pige" och "Selvportraet, syk"


Den danska & finska delen av utställningen fanns i lokaler som idag är rivna och som låg på baksidan av nuvarande konsthallen. Den svenska samtidskonsten var uppdelad i västsvensk och svensk och kunde beskådas på Göteborgs konstmuseum.
Utställningen möttes redan långt innan öppnandet av högljudd kritik, främst ifrån Göteborgs konstnärsklubb som protesterade mot att representanterna för den svenska konsten dominerades av modernister, och då främst ifrån gruppen Falangen. Konstnärsklubben anordnade därför en opponentutställning på Valand och Chalmers där cirka 175 svenska konstnärer deltog.

Fyr- och Lotsväsendet
Fyr- och Lotsväsendets utställning omfattade i huvudsak dels fullt moderna fyrar och mistapparater. Lotsväsendets utställning var i huvudsak modeller, som tjänstefartyg och båtar, hamnar, lotsutkik och prickar.

 

SJ:s utställning
Där fanns ett stort ånglok med extra vagn för bränslet som oftast bestod av kol. Loket användes som snälltågslok.
Loket var döpt till Prins August och tillverkat i England år 1856.
Båten är en modell av färjorna mellan Trelleborg och Sassnitz. Det fanns två färjor och de var döpta till Gustav V och Viktoria.
Det fanns även en järngruva. Man fick gå in i en hiss och när dörren stänges började hissen röra sig nedåt. Hissen skakade och genom ett fönster såg man väggen utanför röra sig. När hissen stannade fick man gå ut på andra sidan och då var man på en plats nere i gruvan där man såg hur det arbetades vid brytning av malmen. Uppfarten gick till på motsatt sätt. I själva verket stod hissen still och alla rörelser var simulerade.


Stora Maskinhallen

Stora Maskinhallen
Inne i Stora Maskinhallen ville man visa omvärlden allt vad staden och landet hade av modern industri och tekniskt kunnande.


Postlåda 1923

Postverkets utställning
Den utställning som Postverket anordnat avser att belysa det svenska offentliga postväsendets utveckling under de 300 år, som förflutet från dess inrättande. Inom postens avdelningen fanns en avdelning där man visade brevets form från äldsta tider.

Hammargren stod för Fyrverkeriet.
Men hur började det hela egentligen? Jo, den första gnistan tändes redan 1879 när grosshandlare Hugo Hammargren i Göteborg började importera ryska cigarrer och cigaretter. Sedan blev det bärnsten, kött och smycken och allt möjligt innan fyrverkerierna i början av 1900-talet på allvar kom in i bilden. Sönerna Tor och Per-Uno Hammargren var på hugget och Hammargrens blev snart en dominant i fyrverkeribranschen. Jubileumsutställningens praktfulla fyrverkeri 1923 gjorde en formidabel succé. Fabriken i Anneberg, Sveriges första i sitt slag, blomstrade och verksamheten växte i takt med att efterfrågan ökade. Just de spektakulära festfyrverkerierna blev något av Hammargrens signum.

Naturhistoriska Museet
De första skisserna till Naturhistoriska museet gjordes 1914 men 1916 stoppades bygget på grund av ekonomiska problem under kriget. Man hade då byggt tre väggar och taket.
År 1865 strandade en blåval i Askimsfjorden Valen konserverades i fyra delar. Byggnationen av Naturhistoriska museet kom igång igen och den 31 oktober 1918 rullades valens fyra delar in i byggnaden genom den fjärde väggen som inte var påbörjad.
Invigningen av Naturhistoriska museet skedde 1923.


Dammen med Milles Najad i Botaniska Trädgården

Botaniska trädgården
Botaniska trädgården tillkom på initiativ av Göteborgs stadsfullmäktige genom ett beslut 1916 att på Stora Änggården, som inte hade status som landeri, anlägga trädgården.
Trädgården invigdes 30 augusti 1923 och var en av värdens största i sitt slag.

Internationella Luftfartsutställningen
På Heden fanns också en del av Internationella Luftfartsutställningen, den andra delen fanns ute på
Torslanda flygfält, under tiden 20 juli - 12 augusti. Bussar avgick från Gustav Adolfs Torg till flyguppvisningen ute i Torslanda som invigdes den 5 aug. 1923, av kronprins Gustav Adolf.


Nordiska Trädgårdsutställningen. Vikingaskepp byggt av kålhuvud

Nordiska Trädgårdsutställningen
Nordiska Trädgårdsutställningen, på Heden, 12 - 23 augusti.

I samband med utställningen anordnades:
Slottsskogsvallen, stadens nya idrottsplats invigdes av kronprins Gustav Adolf den 12 maj. Den 1 juli öppnades Svenska spelen på Slottsskogsvallen, de största idrottstävlingar som dittills hållits i staden.

Internationella Automobilutställningen 9 maj - 12 juni
22:a Allmänna Svenska Lantbruksutställningen 19 - 24 juni på Heden, och upptog cirka 224 000 kvadratmeter.
Lantbruksutställningen eller Lantbruksmötet, invigdes av Kung
Gustav V den 19 juni.
Internationella Idrottstävlingar 15 juli.
Internationella Stadsbyggnadsutställningen 27 juli - 12 augusti.
Svenska Mässan 20 - 26 augusti.

Den 15 oktober 1923 ägde Jubileumsutställningens glansfulla final rum, varefter utställningsportarna stängdes. Utställningen hade då besökts av 4,2 miljoner besökare var av 41.000 från utlandet. Då det preliminära bokslutet presenterades efter närmare ett år visade detta på 4 955 387 kronor i underskott (motsvarande 104 miljoner kronor 2006). Detta motsvarade nästan hela 1918 års beräknade kostnad för utställningen. När det slutgiltiga bokslutet kom den 26 sept.  1924, från vilken summa dock kunde avräknas en del bestående värden, bl. a Lisebergs nöjesfält, så att nettosumman blev omkring 3,59 miljoner kr. Göteborgs stad gå in och täcka underskottet. För att kunna klara detta var dock staden tvungen att låna pengar,  vilket knäckte Göteborgs ekonomi för många år framöver. Trots detta beviljades utställningsstyrelsen ansvarsfrihet av stadsfullmäktige den 25 augusti 1927. Beslutet om ansvarsfrihet fattades med fyrtiotvå röster för och åtta emot. Under debatten som föranledde beslutet förordade högerpartierna, vilka tagit initiativ till utställningen, ansvarsfrihet. Vänsterblocket, som i initialskedet varit emot utställningen, var i början av debatten emot att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Fler vykort från Jubileumsutställningen finns här

Källor:
Landsarkivet

Lisepedia
Officiell Vägvisare

 


©Copyright 2008 - 2014 Morgan Lundberg
senast uppdaterad den 31 maj 2014