Jubileumsutställningen

Göteborg 1923

 

   

Startsida

Fyrar

Harry Martinsson

Jubileumsutställningen Göteborg 1923

Klippans Kulturreservat

Ludviksbergs Mekaniska Werkstad 

Marstrandsbolagen

Svenska Amerika Linjen

Teneriffa 

Gamla vykort 

Källförteckning

Länksida

Skriv i min gästbokJubileumsutställningen Göteborg, 8 maj – 30 oktober 1923

Utställningen arrangerades för att högtidlighålla stadens 300-årsjubileum som visserligen inträffade 1921 men utställningen blev fördröj till 1923.
Jubileumsutställningen i Göteborg invigdes den 8 maj 1923 i full storm, av Kung Gustaf V.
Utställningen var planerad att stänga den 30 september men förlängdes till 30 oktober och hade då besökts av 4,2 miljoner personer, varav 41 000 från utlandet.
Utställningen varade 123 dagar varav det regnade i 111 dagar.
I samband med att Göteborg firade sitt 300-årsjubileum, byggdes nöjes- och kongressparken Liseberg. Parken slog för första gången upp sina portar den 8 maj och bland attraktionerna fanns den 996 meter långa Gamla bergbanan. Parken var ursprungligen tänkt som en tillfällig attraktion för den pågående jubileumsutställningen, men blev en sådan succé med över 800 000 besökare bara under en månad, att man beslöt att driva den vidare. Med en yta av 150 000 m² hade parken kostat 2,5 miljoner kronor att anlägga.

Det var en mycket stor utställning som omfattade stora delar av Göteborg och ett flertal av dagens mer välkända byggnader och institutioner grundades som exempelvis Göteborgs konstmuseum, Göteborgs botaniska trädgård och Liseberg.

År 1908 köpte Göteborgs Stad Lisebergs Landeri med tillhörande byggnader för 225 000 kronor av systrarna Nennon.

Den 24 november 1924 beslutade Göteborgs Stadsfullmäktige att köpa in Lisebergs nöjesfält för 1 miljon kronor. År 1925 övertogs nöjesparken av det kommunala bolaget Lisebergs AB.

Bergbanan var en linbana som gick på räls uppför Johanneberg till Fyrtornet. Den drevs av företaget AB Nordströms Linbanor.

I samband med utställningen anordnades:
Internationella Automobilutställningen 9 maj - 12 juni

22:a Allmänna Svenska Lantbruksutställningen 19 - 24 juni på Heden, och upptog cirka 224 000 kvadratmeter.

Lantbruksutställningen eller Lantbruksmötet som det också hette invigdes av Kung Gustav V den 19 juni

På Heden fanns också en del av Internationella Luftfartsutställningen, den andra delen fanns ute på Torslanda flygfält, under tiden 20 juli - 12 augusti.
Bussar avgick från Gustav Adolfs Torg till flyguppvisningen ute i Torslanda som anlades 1923
.

Internationella Stadsbyggnadsutställningen 27 juli - 12 augusti.

Svenska Mässan 20 - 26 augusti.

Nordiska Trädgårdsutställningen 12 - 23 augusti.

Internationella Idrottstävlingar 1 15 juli.

 

Då utställningen stängde den 30 oktober hade den besökts av 4,2 miljoner besökare var av 41.000 från utlandet. Då det preliminära bokslutet presenterades efter närmare ett år visade detta på 4.4 miljoner kronor i underskott (motsvarande 104 miljoner kronor 2006). Detta motsvarade nästan hela 1918 års beräknade kostnad för utställningen. När det slutgiltiga bokslutet kom 1925 fick Göteborgs stad gå in och täcka underskottet. För att kunna klara detta var dock staden tvungen att låna upp hela summan. Vilket knäckte Göteborgs ekonomi för många år framöver. Trots detta beviljades utställningsstyrelsen ansvarsfrihet av stadsfullmäktige den 25 augusti 1927. Beslutet om ansvarsfrihet fattades med fyrtiotvå röster för och åtta emot. Under debatten som föranledde beslutet förordade högerpartierna, vilka tagit initiativ till utställningen, ansvarsfrihet. Vänsterblocket, som i initialskedet varit emot utställningen, var i början av debatten emot att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Sjöfartsmuseets Akvariet kom till under Göteborgs jubileumsutställning 1923.

Lisebergs Landerier såldes 1822 till handlaren A Robert Lorent, som köpte det för engelsmannen från Liverpool John Nonnens räkning. Köpeskillingen var 10 000 riksdaler banco, vilken erlades på ett originellt sätt, i porter, socker och sirap som det Lorentska bruket ute vid Klippan tillverkade. År 1834, köptes egendomen av Nonnens svärson, den engelske pastorn Morgan Morgan.

David Carnegie, som övertagit det Lorentska bruket (och Liseberg) 1845, skänkte därefter Liseberg till John Nonnens döttrar; Mary, Emily, Charlotte och Ann. Systrarna Nonnen prydde hela parken med Dahlior och vildvin, men mest kända blev systrarna då dom på 1840-talet startade Göteborgs första rit- och målarskola. Två av systrarna, Emily och Mary, bodde kvar på Liseberg ända tills dom dog en bit in på 1900-talet, över 90 år gamla.

Hösten 1887 fick Wilhelm Friberg hyra en vildvuxen trädgård inom området, som han förvandlade till skridskobana på vintern och en arena för bland annat gymnastik, långboll och säcklöpning på sommarhalvåret. Platsen fick heta "Balders Hage" och det var här som Friberg bildade Örgryte Idrotts Sällskap den 4 december 1887.

 


©Copyright 2008 -2009 Morgan Lundberg
senast uppdaterad den 28 februari 2009